Sumon Rudra – finalist la Greece’s Got Talent

Sumon Rudra – finalist la Greece’s Got Talent

ROMANIAN VERSION 

Sumon Rudra este unul dintre cei mai renumiți și talentați dansatori indieni din lume.  În prezent, Sumon locuiește în Atena, Grecia. Coregraf, profesor și dansator indian la prima Academie de dans Bollywood din Grecia, deține două diplome în Dans Contemporan și este primul dansator indian care a primit o diplomă în Dans Contemporan de la Ministerul Culturii din Grecia în 2017.

În premieră în România, Sumon Rudra a susținuț două workshopuri de dans (Bollywood și South Folk Style – în grup și individual) în cadrul Indra Dance Academy, una dintre cele mai bune școli de dans indian din România care combină diferite stiluri clasice cu cele moderne, într-un mod unic și surprinzător.

Mulțumesc Alexandrei Camelia Roșu, fondatoarea Indra Dance Academy,  care a făcut ca acest interviu să aibă loc și astfel amatorii de cultură indiană pot afla mai multe despre personalitatea momentului în materie de dans, Sumon Rudra.

RadiografiaCulturală: Bună, Sumon! Mulțumesc că ai acceptat să facem acest interviu împreună. Suntem mulți care vom să știm mai multe despre tine și experiența ta de până acum. Te rog, descrie-te în câteva cuvinte. Cine este Sumon Rudra?

Sumon RudraSumon este o persoană care evoluează constant. El este cel mai mare critic al său și încearcă neîncetat să se îndrepte către conștientizarea de sine absolută. Dansul este instrumentul prin care a învățat multe despre viață și, cel mai important, îl face să se bucure de viață. Predarea dansului îl ajută să se conecteze cu alte ființe frumoase din întreaga lume, învață de la elevii săi, își explorează punctele forte și slăbiciunile, dar mai ales încearcă să-i facă pe elevi puțin mai puternici, puțin mai motivați și puțin mai fericiți decât înainte.

RadiografiaCulturală: Toată lumea știe că ești unul dintre cei mai buni profesori de dans indieni din Europa. Când te-ai îndrăgostit de dans?

Sumon Rudra: În anul 2010. Nu a fost dragoste, ci terapie. Mi-a salvat viața, m-a ajutat să trec peste depresie. M-a făcut să uit de existența timpului și acest lucru a fost suficient pentru a-l alege pe viață.

RadiografiaCulturală: Cum a fost experiența „Greece’s have talent” pentru tine?

Sumon RudraIreal. Scena, lumini strălucind pe fața ta și publicul care aplauda. Trăiesc pentru acel sentiment. Bineînțeles, am simțit și spiritul competiției și a trebuit să demonstrez că Bollywood-ul ca formă de dans nu este doar amuzant, ci poate fi puternic, poate să își mențină locul și să coexiste cu toate celelalte forme. Pot spune că am reușit, pentru că am devenit unul dintre puținele grupuri de dans Bollywood care au ajuns vreodată în finala oricărui spectacol Got Talent din istorie.

RadiografiaCulturală:  Care este stilul tău preferat de dans indian și de ce?

Sumon RudraAdesea mă gândesc la asta și răspunsul meu se schimbă în continuare. M-am antrenat profesional în dans contemporan, vreau să învăț Salsa și Bachata și am început cu Hip Hop în facultate. Deci nu este doar dans indian. Iubesc elementele unuia, energia altuia și grația altuia. Pe scurt, să spunem că îmi place dansul.

RadiografiaCulturală: De când ați început acest turneu de workshopuri de dans și cum este experiența de până acum?

Sumon RudraPost -Covid.  Acesta este primul meu turneu și am început cu România pentru că nu am mai fost aici. Întotdeauna am admirat-o pe Alexandra Camelia și eforturile ei din ultimul deceniu prin IndraDance Academy. Așa că a trebuit să fiu aici și să văd acest lucru personal. Am rămas uimit de cunoașterea culturii pe care o au studenții de la IndraDance Academy! Alexandra a făcut o treabă fenomenală creând o comunitate de dansuri Bollywood în București și merită mai multă apreciere decât a primit până acum. Ea a aranjat tot ce era necesar, elevii au fost foarte receptivi și plini de energie, iar eu personal m-am distrat copios! Îmi doresc să revin curând!
Mă voi îndrepta în următoarele luni către Grecia, Franța, Italia, Finlanda, Belgia, Elveția și Spania pentru a preda.

RadiografiaCulturală: Mulțumesc mult, Sumon, pentru interviul minunat din care am putut afla mai multe din culisele vieții tale. RadiografiaCulturală și toți consumatorii de cultură indiană din România îți sunt recunoscători. Sperăm să revii curând în România!

 

ENGLISH VERSION

Sumon Rudra is one of the most famous and talented Indian dancers in the world. Currently, Sumon resides in Athens, Greece. Indian choreographer, teacher and dancer 1st Bollywood Dance Academy In Greece, he holds two degrees in Contemporary Dance and he is the first Indian dancer to receive a Diploma in Contemporary Dance from the Ministry of Culture from Greece in 2017.

For the first time in Romania, Sumon Rudra held two dance workshops (Bollywood and South Folk Style – in group and individual) at Indra Dance Academy, one of the best Indian dance schools in Romania that combines different classical styles with modern ones in a unique and surprising way.

Thanks to Alexandra Camelia Roșu, founder of Indra Dance Academy, who made this interview to happen and Indian culture lovers can learn more about the dance star of the moment, Sumon Rudra.

RadiografiaCulturală: Hello Sumon! Thank you for agreeing to do this interview together. There are many of us who want to know more about you and your experience so far. Please describe yourself in a few words, who is Sumon Rudra?

Sumon Rudra: Sumon is a constantly evolving being. He is the biggest critique of himself and relentlessly tries to move towards absolute self awareness. Dance is a medium which has taught him a lot about life and most importantly makes him enjoy life. Teaching dance helps him to connect with other beautiful beings worldwide, where he learns from his students, explores his strenghts and weakness, but, above all, he tries to leave the students a bit more stronger, a bit more motivated and a bit happier than before.
RadiografiaCulturală: Everyone knows that you are one of the best Indian dance teachers from Europe. When did you fall in love with dancing?
Sumon Rudra: 2010. It wasn’t love, it was therapy. It saved my life, it helped me get over depression. It made me forget the existence of time and that was enough for me to choose it for life.
RadiografiaCulturală: How was the “Greece’s got talent” experience for you?
Sumon Rudra: Surreal. The stage, lights shining on your face and the audience cheering. I live for that feeling. Of course, the competitive spirit was in mind and had to prove that,  Bollywood as a dance form, is not just funny, it can be powerful, stand its ground and coexist with all the other forms. I can say we succeeded, because we became one of the very few Bollywood Dance Groups to have ever made it to the finals of any Got Talent show in history.
RadiografiaCulturală: Which is your favourite Indian dance style and why?
Sumon Rudra:Often I think about it  myself and my answer keeps changing.  I trained professionally in Contemporary dance, want to learn Salsa & Bachata and had started with hiphop in college. So it’s not just Indian dance. I love the vocabulary of one, energy of another and the grace of another. To cut short,  Let’s say I just love dance.
RadiografiaCulturală: Since have you started this dance workshops tour and how is the experience so far?
Sumon RudraPost-Covid. This is my first tour, and I started with Romania because I haven’t been here before. I had always admired Alexandra Camelia and her efforts over the last decade through Indra Dance Academy. So I had to be here and witness it in person. I was amazed with the knowledge of the culture the students at IndraDance Academy have! Alexandra has done a phenomenal job creating a Bollywood Dance community in Bucharest and she deserves more credit than she has received so far. She arranged everything that was needed, the students were very receptive and full of energy, and I, personally, had a lot of fun! I wish to come back soon! I will be heading next to Greece, France, Italy, Finland, Belgium, Switzerland and Spain in the following months to teach.
RadiografiaCulturală: Thank you so much, Sumon, for the wonderful interview from which we was able to learn more about your life behind the scenes. RadiografiaCulturală and all Indian culture lovers from Romania are grateful to you. We hope that you will come back to Romania very soon!
Dacă v-a plăcut acest articol, vă rugăm să accesați rubrica Cultură!

Leave A Reply

error: Continut protejat!